Spółdzielnia Budowy Domów Siatkobetonowych „ELSAM” powstała w 1984 roku na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 roku „Prawo Spółdzielcze”.

Na dzień dzisiejszy spółdzielnia prowadzi jedynie działalność eksploatacyjną i nazywa się Spółdzielnia Mieszkaniowa ELSAM.

W zasobach mieszkaniowych spółdzielni znajduje się 5 budynków mieszkalnych i 1 pawilon usługowo-mieszkalny.

Zarząd SM „ELSAM”
prof. Zbigniew Lewicki – Prezes Zarządu
Michał Basaj – Wiceprezes Zarządu
Paweł Drzewiecki – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza
Janusz Miszczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Rupp – Członek Rady Nadzorczej
Zdzisław Czarnocki – Członek Rady Nadzorczej

Administrator Osiedla: mgr inż. Michał Koziński

Telefony
1. Administrator 608 449 386, 22 651 05 50
2. Konserwator ogrzewania, wody, kanalizacji, domofonów i prądu 512 820 656 lub 604 192 986,
3. Dozorca 603 099 826,
4. Ochrona Osiedla (godz. 19:00-06:00) 797 196 779

5. Dzielnicowy, młodszy aspirant Paweł Paczuski  600 997 389

Inne dane spółdzielni
NIP 525 001 10 65
KRS 0000 128 119
rachunek bankowy 10 1140 2004 0000 3402 7571 6570

 

Kilka historycznych zdjęć osiedla.

Rys historyczny powstania Spółdzielni autorstwa pierwszego prezesa p dr Henryka Lewandowskiego.